Co to jest TSL?

Co to jest TSL?

Intensywny rozwój gospodarki bezpośrednio i nieodłącznie wiąże się także z dynamicznym rozwojem branży TSL. Warto więc odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę oznacza ten skrót i dlaczego właśnie ta branża odgrywa tak dużą rolę w rozwoju gospodarczym.

 

TSL – co to znaczy?

Choć TSL może brzmieć nieco tajemniczo, jest to po prostu skrót od trzech słów: transport – spedycja – logistyka. TSL obejmuje wszelkie działania związane z transportem towarów i ludzi, organizacją przewozów, infrastruktury, kwestie dokumentacji, obsługi całego procesu, w tym magazynów, centrów przeładunkowych, zarządzanie pracownikami, a także planowanie i koordynowanie przepływu towarów. Nie da się jednak zrozumieć, czym zajmuje się branża TSL bez wcześniejszego wyjaśnienia trzech wspomnianych już wyżej pojęć, które składają się na tę gałąź gospodarki.

 

Po pierwsze: transport

Pojęcie transportu oznacza przewóz osób lub ładunków z jednego miejsca do drugiego. W zależności od tego, co przewozimy, mówimy tutaj więc o transporcie pasażerskim lub towarowym. Rodzaje transportu możemy także rozróżnić ze względu na drogę przewozu towarów. I tak tutaj możemy mówić o transporcie powietrznym, w którym wykorzystuje się na przykład samoloty lub helikoptery, transporcie wodnym, czyli takim odbywającym się między innymi drogą morską i przebiega za pomocą statków, oraz transporcie lądowym, w którym rozróżniamy między innymi transport drogowy i kolejowy. Oczywiście pojęcie transportu obejmuje zarówno przewóz towarów na terenie kraju, jak i transport międzynarodowy.

 

Po drugie: spedycja

Spedycja to, najprościej mówiąc, wszystkie czynności związane z organizacją przewozu towarów. Zadaniem spedytora jest zaplanowanie przewozu, załadunek, dowóz do miejsca docelowego, przeładowanie, wyładowanie przewożonych towarów. Do zadań firmy spedycyjnej należy także zadbanie o niezbędną dokumentację, w skład której wchodzą między innymi wszystkie związane z przewozem ładunku umowy, pozwolenia, listy przewozowe, ubezpieczenia. Zadaniem spedytora jest także doradzenie klientowi optymalnego środka transportu, odebranie od nadawcy i dostarczenie do odbiorcy na miejsce docelowe.

 

Po trzecie: logistyka

Wszystko to, czym zajmuje się spedycja jest także ściśle powiązane z logistyką. Do zadań logistyki należy więc planowanie i organizowanie działań, których celem jest sprawne, wydajne i bezpieczne dostarczenie na miejsce przewożonych towarów. Logistyk pilnuje także tego, by cały proces transportowy przebiegał sprawnie i efektywnie, ocenia ryzyko i opłacalność przedsięwzięcia, a także popyt i podaż na dany towar. Ponadto, to właśnie logistyk zajmuje się obsługą klienta i realizacją zamówień. Więcej na temat tego, czym różni się logistyka i spedycja pisaliśmy więcej w jednym z naszych poprzednich artykułów, który możecie znaleźć tutaj.

Podsumowując, branża TSL zajmuje się całym procesem planowania, organizowania, przygotowania i wszystkimi innymi związanymi z przewozem towarów i ludzi czynnościami. Każdy z trzech elementów składających się na TSL jest równie ważny, dlatego tak istotne jest szczegółowe i umiejętne zaplanowanie i wykonanie wszystkich związanych z nim elementów. Co więcej, branża TSL cały czas się rozwija, stanowiąc jeden z kluczowych elementów gospodarki, a zapotrzebowanie na usługi transportowe cały czas rośnie i nic nie zapowiada, by taki stan rzeczy miał się zmienić w ciągu nadchodzących lat.