Transport ponadgabarytowy – jak go zorganizować?

Transport ponadgabarytowy – jak go zorganizować?

Zorganizowanie transportu ponadgabarytowego, zwanego też ponadnormatywnym lub nienormatywnym, to nie lada wyzwanie. Jego uskutecznienie wymaga często długich godzin planowania, wprowadzenia zmian w ruchu drogowym, a nawet zaangażowania policji. Dlatego organizacja takiego przejazdu może trwać nawet kilka tygodni. W jaki sposób przygotowuje się tego typu przedsięwzięcie?

Co to jest transport ponadgabarytowy?

Transport ponadgabarytowy to nic innego jak przewóz gabarytów, których masa i/lub rozmiar przekraczają normy dopuszczane przez Prawo o ruchu drogowym. Do najczęściej wymienianych ładunków nienormatywnych należą maszyny rolnicze czy budowlane, elementy linii produkcyjnych, mostów, części samolotów i statków, a nawet całe jachty czy domy! Nie dziwi więc chyba nikogo, że transport ponadnormatywny musi być bardzo starannie zorganizowany.

Jak zacząć?

Przede wszystkim należy znaleźć firmę, która dysponuje flotą pojazdów odpowiednią do przewozu ładunków takiego kalibru i z uprawnieniami do tego typu przewozu. Następnym krokiem jest oczywiście zdobycie odpowiednich pozwoleń na transport ponadgabarytowy. Takie dokumenty może wystawić, w zależności od rodzaju uprawnienia, albo starosta, albo Dyrektor Generalnych Dróg Krajowych i Autostrad. Gdy planujemy transport międzynarodowy, potrzebna jest dodatkowo również zgoda Naczelnika Urzędu Celnego.

Określanie trasy przejazdu

Trzeba mieć na uwadze, że niewiele dróg jest przystosowanych do przewozu ładunków ponadgabarytowych tak dużych i ciężkich ładunków, przy planowaniu trasy przejazdu trzeba więc wziąć pod uwagę bardzo wiele czynników. Należy zwrócić uwagę na szerokość wszystkich dróg i tuneli, wytrzymałość mostów, wysokość wiaduktów czy szerokość rond. Dlatego właśnie w zaplanowaniu trasy przejazdu pomaga Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – każdy odcinek drogi musi zostać przez nią zatwierdzony. Organ ten może ustalić także dozwolone godziny przejazdu – na przykład określić, że transport musi odbyć się w godzinach nocnych, by dezorganizacja ruchu na drodze była jak najmniejsza.

Pilotaż i oznaczenia

W przypadku wyjątkowo dużych ładunków może okazać się, że dla bezpieczeństwa potrzebny będzie również pilotaż, co też muszą osądzić odpowiednie organy wydające zezwolenia. W niektórych wypadkach pilotem może zostać pracownik firmy transportowej, zdarza się też jednak, że transport, szczególnie na odcinkach miejskich, musi mieć zapewnioną eskortę policji. Oprócz tego pojazd, którym przewozi się ładunek ponadgabarytowy, musi być opatrzony stosownymi oznaczeniami.

Organizacja transportu ponadgabarytowego może wydawać się skomplikowana, jednak nie nastręcza większych problemów, jeśli zdecydujemy się na pomoc firmy z doświadczeniem w tego typu przewozach. Ważne jest jednak, by zgłosić się do niej z odpowiednim wyprzedzeniem, by wszystkie formalności zostały załatwione o czasie.