Modele transportu wykorzystywane w logistyce

Modele transportu wykorzystywane w logistyce

Wielu z nas wydaje się, że transport polega tylko i wyłącznie na przewiezieniu towarów z punktu A do punktu B. Istnieje jednak kilka modeli transportu, które dopasować możemy do profilu obsługiwanej firm tak, by sprawić, że proces ten stanie się jak najbardziej wydajny i sprawny. Jakie rodzaje modeli transportu możemy wyróżnić i na czym one polegają?

Model wahadłowy i wahadłowy ciągły

Model wahadłowy jest chyba najprostszym modelem organizacji transportu. Polega on po prostu na przewiezieniu towarów z miejsca załadunku do miejsca docelowego. Środek transportu przewożący towar kursuje regularnie pomiędzy tymi dwoma miejscami, korzystając w tym czasie z jednej naczepy. Najczęściej na taki model transportu decydują się firmy, które dostarczają towar codziennie do stałych odbiorców.

Model wahadłowy ciągły jest odmianą podstawowego modelu wahadłowego, różni się jednak kilkoma szczegółami. Środek transportu dostarczający towar w ten sposób wykorzystuje do tego co najmniej trzy naczepy: pierwszą – już załadowaną – dowozi do punktu rozładunku; drugą – pustą – odbiera z miejsca rozładunku i wraca z nią do miejsca, z którego wyruszał. Tam czeka już na niego kolejna załadowana naczepa. Model ten cechuje się dużą regularnością i lepszą wydajnością niż podstawowy model wahadłowy, jednak wymaga też dobrej organizacji, by cały proces odbył się bez opóźnień.

Model promienisty

Model promienisty, nazywany również gwiaździstym polega na tym, że środek transportu, którym towar jest dostarczany, ma jedno miejsce załadunku, jednak towar rozwożony jest do wielu miejsc wyładunku. Kierowca w tym modelu pobiera towar z jednego miejsca, zawozi go do miejsca docelowego, gdzie następuje wyładunek, a potem wraca z pustą naczepą do miejsca załadunku. Tam znów pobiera towar i jedzie do kolejnego miejsca rozładunku.
Model ten wykorzystywany jest zazwyczaj, gdy towar dostarczany jest z magazynu centralnego na przykład fabryki do mniejszych magazynów regionalnych. W tym modelu towar dostarczany jest do wielu odbiorców.

Model obwodowy

Kolejny model transportu – czyli model obwodowy to jeden z bardziej efektywnych rodzajów transportu, który najczęściej wykorzystywany jest przez firmy kurierskie. Towar pobierany jest z jednego punktu załadunku i rozwożony w różne miejsca do kilku odbiorców, bez potrzeby ponownego załadunku. Dzięki temu koszty transportu są niższe, a model ten zazwyczaj stosowany jest do rozwożenia towarów o niewielkich gabarytach i nie sprawdza w rozwożeniu dużych ładunków.

 

Model sztafetowy

Jak możemy domyślić się z samej nazwy, model sztafetowy wykorzystuje kilka punktów, w których towar jest przeładowywany z dużych samochodów, statków, pociągu do mniejszych środków transportu, na przykład busów i rozwożone dalej. Z tego modelu korzysta się zazwyczaj, jeśli towar musi zostać dostarczony do punktu, który znajduje się w bardzo dużej odległości od miejsca pierwotnego załadunku. Często z tego modelu korzystają firmy, które oferują międzynarodowy przewóz towarów, bo dzięki takiemu rozwiązaniu koszty transportu są mniejsze, a czas dostawy krótszy.

Im więcej modeli ma w zanadrzu firma transportowa, tym bardziej elastyczna jest jej oferta i lepiej może dopasować swoje usługi do potrzeb klienta. Istnieją jednak na rynku przedsiębiorstwa, które specjalizują się w przewożeniu towarów w tylko jeden sposób. Są to na przykład firmy kurierskie.