Czym różni się logistyka i spedycja?

Czym różni się logistyka i spedycja?

Logistyka, spedycja i transport…. Większości z nas wydaję się, że pojęcia te są synonimami, a w najlepszym wypadku różnią się niewiele. Tak naprawdę są to jednak zupełnie różne pojęcia, choć ze sobą mocno powiązane. W dzisiejszym wpisie odpowiemy na pytanie, czym konkretnie zajmują się spedycja i logistyka i dlaczego są one często ze sobą mylone.

Logistyka

By zrozumieć czym zajmują się wymienione wyżej dziedziny, musimy w pierwszej kolejności wyjaśnić, czym zajmuje się logistyka. Zajmuje się ona planowaniem tego, jak przepływa towar i dba o to, by sprawnie tym przepływem zarządzać.
Osoba zajmująca się logistyką musi mieć wiedzę z zakresu technologii transportowych i przeładunkowych, planowania i projektowania procesów logistycznych. Niezbędne są również umiejętności zarządzania i organizacji. Wymagana jest również specjalistyczna wiedza marketingowa, ekonomiczna i informatyczna oraz podstawy prawa.

Ogólnie mówiąc, logistyka zajmuje się procesami przemieszczania różnorodnych materiałów, ludzi lub dóbr z punktu początkowego do punktu docelowego. W skład tych procesów wchodzi między innymi planowanie, projektowanie, wdrażanie, realizacja, a w późniejszych etapach kontrola i nadzór procesu transportu. Sama logistyka dzieli się również na kilka mniejszych dziedzin, a każda z nich kładzie nacisk na poszczególne obszary funkcjonowania samej logistyki.

Spedycja

Spedycja natomiast to działalność, która polega na organizowaniu przewozu towarów. Spedycja sama w sobie wchodzi w skład logistyki, jednak zajmuje się węższym zakresem działań, przede wszystkim przemieszczaniem dóbr i towarów w zakresie obowiązującego prawa i działalności gospodarczej. Osoba odpowiedzialna za spedycję musi być specjalistą w dziedzinie transportu i mieć duże doświadczenie w przewożeniu towarów.

W zakres działań spedytora wchodzą między innymi taki czynności jak przyjmowanie zleceń na przewóz dóbr, zawieranie umów z klientami, kompletowanie potrzebnych do przewozu dokumentów, zorganizowanie środka transportu, którym przewożony będzie towar i ostatecznie nadanie przesyłki.

Spedytor to osoba prawna lub przedsiębiorca, który organizuje przewóz ładunków za odpowiednią opłatą. Wystawia on również dokumenty spedycyjne, na przykład listy przewozowe. W potocznym rozumieniu spedytorem nazywamy przedsiębiorstwa zajmujące się spedycją.

W odróżnieniu od logistyka spedytor zajmuje się organizowaniem przewozu w praktyce. Specjalista od logistyki natomiast, oprócz obowiązków spedytora, zajmuje się planowaniem trasy przewozu ładunków i środków, za pomocą których przebiegnie transport, by był jak najbardziej efektywny i szybki. Ma on zdecydowanie najszerszy zakres obowiązków, ponieważ musi być specjalistą nie tylko w dziedzinie transportu, ale również ekonomii i handlu.