Czym jest tranzyt?

Czym jest tranzyt?

W dzisiejszym wpisie przybliżymy nieco kolejne pojęcie ściśle związane z logistyką, spedycją i transportem. Jest nim oczywiście tranzyt. Na czym polega ta procedura i czym tak właściwie jest tranzyt?

Pojęcie tranzytu

By w ogóle móc mówić o tranzycie, musimy przede wszystkim wyjaśnić, co tak naprawdę kryje się za tym pojęciem. Tranzyt jest procedurą, która pozwala na przetransportowanie z jednego miejsca do drugiego na terenie kraju towary zagranicznego pochodzenia. Są to towary, które nie podlegają celnym opłatom przewozowym i nie stosuje się dla nich polityki handlowej.

Procedura tranzytu jest wynikiem realizacji postanowień Unii Europejskiej. Konkretnie chodzi o założenie dotyczące swobodnego przepływu towarów i zniesienie barier celnych.

Pojęcie tranzytu podzielić możemy na dwie kategorie – tranzyt bezpośredni i tranzyt pośredni, a także wprowadzić możemy podział na tranzyt wewnętrzny i zewnętrzny.

 

Tranzyt bezpośredni i pośredni

Tranzyt bezpośredni ma miejsce wtedy, gdy przewożony obcy ładunek transportowany jest przez terytorium kraju tranzytowego bez prawa do jego składowania, przeładunku i zmiany środka transportu.

Tranzyt pośredni natomiast odbywa się wtedy, gdy ładunek, który przewozimy, będzie przez jakiś czas składowany na terenie kraju tranzytowego. Może to być spowodowane podziałem towaru na przykład na mniejsze partie lub zmianą sposobu lub środka transportu.

Kraj tranzytowy w przypadku tej procedury oznacza oczywiście państwo, przez które odbywają się przewozy tranzytowe.

 

Tranzyt wewnętrzny i zewnętrzny

Oprócz podziału tranzytu na bezpośredni i pośredni możemy wprowadzić również rozróżnienie na tranzyt wewnętrzny i zewnętrzny.

Procedura tranzytu wewnętrznego opiera się na przewozie z punktu A do punktu B towarów wspólnotowych na obszarze celnym Wspólnoty przez terytorium trzeciego kraju, jednak bez zmiany statusu celnego przewożonych towarów. W ramach tej procedury towary przemieszczane są na podstawie jednego dokumentu celnego i jednego zabezpieczenia. Dokumenty te są ważne od czasu rozpoczęcia całej procedury do czasu jej zakończenia.

Podczas procedury tranzytu wewnętrznego dopuszcza się zmianę środka transportu, jednak przewożona przesyłka nie może zostać podzielona, nie można równie doładować innych towarów.
 
Tranzyt zewnętrzny natomiast jest przemieszczaniem towaru z miejsca wyjścia do miejsca zakończenia procedury na obszarze Wspólnoty towarów niewspólnotowych i takich, które nie podlegają w czasie całej procedury opłatom celnym i innym opłatom polityki handlowej. Oprócz tego tranzyt zewnętrzny dotyczy też przewozu towarów wspólnotowych, które podlegają środkom Wspólnoty nakładającym wymóg ich wywozu do państw trzecich. Dla takich towarów muszą zostać dokonane odpowiednie wywozowe formalności celne.

Pamiętajmy, że w procedurze tranzytu jesteśmy zobowiązani do złożenia gwarancji celnej. Obowiązek ten należy do głównego zobowiązanego w procedurze tranzytowej.