Klasyfikacja taryfowa towarów – co to takiego?

Klasyfikacja taryfowa towarów – co to takiego?

Jakiś czas temu poruszaliśmy na naszym blogu temat transportu żywności i obowiązujących go wymagań. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy skupić się na tematyce powiązanej z tym zagadnieniem, która bezpośrednio dotyczy wszystkich importerów i eksporterów. Mowa oczywiście o regulacjach celno-podatkowych, a konkretnie klasyfikacji taryfowej towarów. Co to takiego i dlaczego ma ona aż tak duże znaczenie dla wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się eksportem i importem?

 

Klasyfikacja taryfowa towarów — do czego służy?

Temat klasyfikacji taryfowej towarów to jedno z najbardziej skomplikowanych, a jednocześnie najtrudniejszych zagadnień celnych. Błędy popełnione właśnie na tym etapie bardzo często narażają przedsiębiorcę na dotkliwe straty finansowe, dlatego warto zawczasu zapoznać się z tym zagadnieniem.

Przede wszystkim, poruszając temat klasyfikacji taryfowej towarów, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest taryfa celna. Co to takiego? Jest to usystematyzowany wykaz grup towarowych oznaczonych specjalnymi kodami, z którego każdy ma przypisaną informację między innymi o wysokościach stawek opłat celnych. W całej Unii Europejskiej (również w Polsce) obowiązuje jedna Wspólna Taryfa Celna TARIC.

Klasyfikacja taryfowa towarów służy przede wszystkim do tego, by każdy towar miał swój kod taryfy celnej, który będzie determinował stawkę celną, a także określał wymogi oraz ograniczenia w handlu z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej.
Niestety klasyfikacja ta nie zawsze jest jasna. Niestety błędnie nadany towarom kod może wiązać się między innymi z nieprawidłowym naliczeniem stawek celnych, a co za tym idzie dodatkowymi kosztami dla przedsiębiorcy.

 

Bardzo ważny zapis

Taryfa celna dzieli się na sekcje, działy i pozycje, a każda z nich opatrzona jest dodatkowymi informacjami, które mają za zadanie ułatwić przyporządkowanie towaru do danej kategorii. Po wstępnej analizie i przyporządkowaniu produktu do odpowiedniej pozycji należy się dokładnie zapoznać z uwagami dotyczącymi danej kategorii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaki interpunkcyjne i upewnić się, że zapis ten nie wyklucza danego towaru z wybranej kategorii.

Dlaczego jest to tak istotne? Struktura taryfy bardzo często, przez swój skomplikowany zapis przysparza wiele trudności i wzbudza wątpliwości, tym bardziej że niepoprawne zaklasyfikowanie towarów może w późniejszym czasie skutkować błędnym przypisaniem towarów do kategorii, a co za tym idzie uiszczeniem złej opłaty.

Wówczas w przypadku kontroli celno-skarbowej przedsiębiorca — importer będzie musiał zapłacić ewentualne zaległe należności, a dodatkowo także odsetki od nich naliczone. Bardzo często wiąże się to z dużymi kosztami lub stratami w firmie, jeżeli wskutek pomyłki przedsiębiorca uiścił opłatę zbyt wysoką. W takim przypadku można wnieść o zwrot nadpłaconych należności, jednak należy to zrobić w zdefiniowany sposób i odpowiednio umotywować.

Klasyfikacja taryfowa towarów to jedno z trudniejszych i dość zagmatwanych zagadnień, dlatego warto podchodzić do niej z należytą ostrożnością i w miarę możliwości konsultować się z ekspertami w tej dziedzinie.