Rodzaje transportu

Rodzaje transportu

W jednym z naszych poprzednich artykułów pisaliśmy już nieco więcej na temat transportu lądowego i jego rodzajów. Dziś chcielibyśmy jeszcze raz przywołać pojęcie samego transportu i nieco przybliżyć inne jego rodzaje. Zachęcamy do lektury.

 

Główne rodzaje transportu

O tym, czym zajmuje się transport, możecie przeczytać klikając tutaj. Przypomnijmy jednak, że według definicji ogólnej transport to przemieszczanie ludzi oraz ładunków w przestrzeni z wykorzystaniem odpowiednich środków.

Transport ułatwia nam istniejąca infrastruktura, która tworzy tak zwaną sieć transportową danego obszaru. Najistotniejszą jej częścią są natomiast węzły komunikacyjne, czyli miejsca krzyżowania się różnych szlaków transportu.

Najważniejszymi rodzajami transportu są transport lądowy, transport wodny i transport powietrzny, z których każdy podzielić możemy na poszczególne gałęzie w zależności od środka transportu i terenu, na którym się odbywa.

 

Gałęzie transportu

Jak wspominaliśmy, w zależności od środowiska, w którym odbywa się transport (woda, ziemia, powietrze), a także ze względu na wykorzystanie różnych środków przewozu ładunków, transport możemy podzielić na następujące gałęzie:

  • transport samochodowy,
  • transport kolejowy,
  • transport przesyłowy – do którego zaliczamy na przykład sieci energetyczne i gazociągi,
  • żegluga śródlądowa, obejmująca rzeki oraz jeziora,
  • żegluga morska,
  • transport lotniczy.

Oczywiście oprócz takiej klasyfikacji, transport możemy podzielić także w inny sposób, na przykład na transport pasażerki oraz towarowy, transport naziemny, podziemny (tylko w ramach transportu lądowego), czy też ze względu na jego zasięg. Oprócz nich możemy dokonać także rozróżnienia na transport krajowy i międzynarodowy lub regularny i nieregularny. Ponadto wspomnieć także, że poza transportem wykorzystującym technikę i maszyny, istnieje przecież także transport niezmechanizowany, do którego zaliczamy między innymi ten wykorzystujący zwierzęta lub tragarzy.

 

Sieć transportowa

Wszystkie gałęzie transportu oraz wspomniana już infrastruktura tworzą na danym obszarze tak zwaną sieć transportową dla danego terytorium. Jest to zespół punktów transportowych powiązanych ze sobą w postaci tras przewozu, przeznaczony do przewozu ładunków oraz podróży osób. Warto zwrócić uwagę, że im lepiej rozwinięta siec transportowa, tym większa będzie dostępność komunikacyjna danego terenu, lepszy rozwój ułatwia także prowadzenie różnego rodzaju działalności gospodarczych.

W przypadku transportu lądowego najważniejszym czynnikiem rozwoju sieci transportowej jest ilość i jakość dróg, czyli tak zwana gęstość sieci drogowej, a także liczba linii kolejowych (w przypadku transportu kolejowego). Rozwój ten zależy od wielu czynników, zarówno przyrodniczych, w tym wypadku szczególne znaczenie ma ukształtowanie terenu, jak i pozaprzyrodniczych, na przykład ekonomicznych, demograficznych, czy też politycznych.