Rodzaje transportu samochodowego

Rodzaje transportu samochodowego

Transport samochodowy jest jedną z najważniejszych gałęzi transportu. Według danych na rok 2006 odpowiadał za prawie połowę wykonanej pracy przewozowej. Nie jest to zaskakujące, gdyż ma on wiele zalet. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze umożliwia wykonywanie przewozów typu door to door, czyli takich, które dostarczają bezpośrednio na wyznaczone miejsce i nie wymagają czynności przeładunkowych. Jego niewątpliwym plusem jest także dostępność – wynajęcie takiego pojazdu jest dużo prostsze niż chociażby statku czy samolotu. Jest też stosunkowo tani, gdy porównać go z transportami innego typu, dlatego sprawdza się w wielu wypadkach.

Transport samochodowy służy do przewozu zarówno towarów, jak i ludzi po drogach lądowych. Ze względu na to oraz na długość tras czy wykorzystywane środki transportu możemy go dzielić na kilka rodzajów.

Kryterium działalności gospodarczej

Pierwszym sposobem podziału transportu samochodowego może być rozróżnienie na zarobkowy i niezarobkowy. Tutaj kryterium stanowi posiadanie działalności gospodarczej, Gdy zamawiamy usługi firmy transportowej, mamy oczywiście do czynienia  tym pierwszym, gdyż jest to rodzaj profesjonalnej działalności.

Kryterium terytorialne

W drugiej kolejności transport samochodowy dzielimy na krajowy i międzynarodowy. Pierwszy z nich obejmuje tylko trasy w granicach danego państwa. Zarówno początek trasy, jak i jej koniec muszą w tym wypadku znajdować się na terenie danego kraju, a pojazdy, które wykorzystuje, muszą być w nim zarejestrowane. Drugi obejmuje oczywiście wszystkie te zlecenia, w których punkt początkowy i docelowy znajdują się w różnych państwach. Nie ma tutaj regulacji co do miejsca zarejestrowania pojazdów.

Podział ze względu na środki transportu

Można także zastosować podział ze względu na środki transportu samochodowego. Pojazdy samochodowe dzielimy na te, przeznaczone do przewozu towarów, oraz takie, które oferują przewóz osób.

Wśród pojazdów przewożących towary znajdują się samochody ciężarowe, ciągniki czy pojazdy specjalne (straż pożarna, pogotowie). Je także możemy dalej dzielić, np. ze względu na rodzaj nadwozia czy grupę ładowności. Szczególnie ważny jest tutaj ten ostatni podział. Obejmuje on cztery grupy. W zakres pierwszej z nich wchodzą te pojazdy, których ładowność nie przekracza 1,9 tony – jest to tak zwany tabor dostawczy. Następnie mamy do czynienia z taborem niskotonażowym, czyli takim, którego ładowność waha się w granicach od 2 do 4 ton. Jeśli ładowność ma zakres 4-12 ton mówimy o taborze średniotonażowym, kiedy zaś ładowność przekracza 12 ton, jest to tabor wysokotonażowy.

Pojazdy przewożące ludzi dzielimy zaś na samochody osobowe i autobusy. W przypadku tych ostatnich również można zastosować dalszy podział. Wśród autobusów ze względu a przeznaczenie wyróżniamy przystosowane do przewozów miejskich, międzymiastowych i turystycznych. Możliwy jest także podział ze wzglądu na rozmiary i pojemność. Wtedy mówimy o mikrobusach (do 12 pasażerów), minibusach (do 20 osób), autobusach średnich (do 50 osób) i dużych (powyżej 50 osób).