Pojęcia związane ze spedycją i transportem, które warto znać

Pojęcia związane ze spedycją i transportem, które warto znać

Branża transportowa operuje słownictwem, które dla osoby z nią niezwiązanej brzmią często zupełnie obco i budzą zdziwienie. Są to jednak nazwy, które, gdy przychodzi do przewozu towarów, stają się bardzo pomocne i ułatwiają zawarcie umowy. Dlatego w dzisiejszym wpisie postanowiliśmy umieścić krótki słownik z najbardziej przydatnymi pojęciami związanymi z transportem i spedycją, które naprawdę warto poznać.

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

To elektroniczna baza danych, w której znaleźć można wszystkie informacje na temat przedsiębiorców transportu drogowego. Jest prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego i stanowi część European Register of Road Transport Undertakings – bazy tworzonej na europejską skalę.

List przewozowy

Dokument, w którym znajdują się wszystkie informacje na temat warunków umowy dotyczącej przewozu towarów. Musi on zawierać m.in. nazwę i adres nadawcy oraz odbiorcy, informacje na temat przesyłki (masa, sposób pakowania, wartość, oznaczenia itp.) czy wskazówki na temat tego, jak postępować z towarem. Tworzony jest przeważnie wspólnie przez nadawcę i przewoźnika. Jest sporządzany w czterech egzemplarzach: 1 dla nadawcy i 3 dla przewoźnika (do pokwitowania odbioru towaru, do pozostawienia w miejscu nadania oraz do przekazania odbiorcy).

Ładunek ponadgabarytowy

Jest to taki rodzaj ładunku, który przekracza dopuszczalne normy jeśli chodzi o przewóz po drogach publicznych. Z reguły jego ciężar przekracza 42 tony. Transport takiego towaru wymaga specjalistycznych zezwoleń i jest regulowany przez osobne przepisy.

Międzynarodowy list przewozowy CMR

Jest to podstawowy dokument przy przewozie ładunków, będący dowodem zawarcia umowy dotyczącej przewozu towaru. Znajdują się w nim dane nadawcy, odbiorcy oraz przewoźnika, informacje na temat towaru, kosztów przewozu, czy wykaz dokumentów, które dostał kierowca oraz instrukcje potrzebne przy załatwianiu formalności celnych.

Transport drogowy

To gałąź transportu zajmująca się przewozem ludzi i ładunków przy pomocy kołowych środków transportu. Odbywa się on wyłącznie po drogach lądowych. W jego ramach mieści się wiele innych podgrup, np. transport chłodniczy, transport do 3,5 tony czy transport w temperaturze kontrolowanej.

TSL

Skrót odnoszący się do trzech głównych pojęć związanych z przewozem towarów. To nic innego jak pierwsze litery słów: transport, spedycja i logistyka. Jest to skrótowa nazwa odnosząca się do branży zajmującej się transportem zarówno towarów, jak i ludzi oraz całą organizacją procesu takiego przewozu (wypełnianiem dokumentów, planowaniem tras, wynajmem magazynów itp.).