Podstawowe obowiązki kierowcy samochodu ciężarowego

Podstawowe obowiązki kierowcy samochodu ciężarowego

W ciągu ostatnich kilku tygodni staraliśmy się wyjaśnić na naszym blogu, czym jest spedycja, jakie są najbardziej charakterystyczne modele transportu oraz na jakie czynniki należy zwracać uwagę, wybierając firmę spedycyjną. Warto jednak skupić się także na ludziach, bez których istnienie tej branży byłoby niemożliwe – na kierowcach samochodów ciężarowych.

Wbrew pozorom, obowiązki kierowców, którzy pracują dla firmy zajmującej się transportem towarów, nie ograniczają się tylko do prowadzenia pojazdu. Zadań tych jest znacznie więcej – zaczynają się one bowiem na długo przed otwarciem drzwi samochodu i nie kończą się wraz z wyłączeniem silnika. Sprawdźmy więc, czym dokładnie zajmują się kierowcy ciężarówek.

Czynności przygotowawcze

Kierowca powinien być odpowiednio przygotowany do realizacji otrzymanego zlecenia. Oznacza to, że powinien skompletować wszystkie niezbędne dokumenty, które będą potrzebne w trasie. W skład tych dokumentów wchodzą zarówno zaświadczenia i druki prywatne, jak i służbowe. Wymienić wśród nich zależy: ważne prawo jazdy, uprawniające do prowadzenia danego pojazdu, paszport i/lub wiza (w razie takiej potrzeby), zezwolenie transportowe, dowód rejestracyjny samochodu oraz naczepy, ważna karta paliwowa, ważne ubezpieczenie OC i specjalistyczna dokumentacja dotycząca transportowanego ładunku.

Załadunek

Kierowca ma obowiązek przyjęcia załadunku i dokładnego obserwowania czynności załadunkowych w celu zadbania o bezpieczeństwo przyjmowanego towaru. Powinien również zapoznać się z otrzymanym towarem oraz sprawdzić lub ustalić jego stan, na przykład poprzez żądania o szczegółowy spis rzeczy.

 

Transport

W trakcie zleconego przewozu, kierowca musi zachować absolutną trzeźwość, jechać bezpiecznie i zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Powinien też zadbać o odpowiedni stan techniczny pojazdu, którym kieruje, poprzez reagowanie na bieżące problemy, na przykład naprawiając drobne usterki. Istotne jest, aby pozostawał on w ciągłym kontakcie z osobami zlecającymi zadanie oraz z odbiorcami transportowanego towaru – tak, by możliwe było informowanie ich o powstałych komplikacjach, opóźnieniach i niespodziewanych zmianach, na których powstanie nie ma wpływu.

Rozładunek

Podobnie, jak w przypadku załadunku, kierowca powinien uczestniczyć również w czynnościach rozładunkowych, aby czuwać nad bezpieczeństwem powierzonego mu towaru. Jego obowiązkiem jest także wymaganie potwierdzenia odbioru i zweryfikowanie, czy ilość wyładowanego towaru jest zgodna z liczbą jednostek przed załadunkiem.

 

Czynności końcowe

Po wykonaniu zleconego zadania, kierowca musi rozliczyć się ze wszystkich pobranych dokumentów, zadbać o czystość pojazdu, rozliczyć paliwo, posprzątać wnętrze kabiny oraz złożyć odpowiednie sprawozdanie, jeśli w trakcie jazdy doszło do uszkodzenia pojazdu.

Jak widać, praca kierowcy samochodu ciężarowego jest znacznie bardziej wymagająca, niż mogłoby się wydawać. Wymaga ona nieustannego skupienia i czujności, aby dbać o bezpieczeństwo towaru, pojazdu i swoje. To duża odpowiedzialność i zajęcie, w którym sprawdzą się tylko osoby umiejące doskonale radzić sobie z presją i stresem.