Plomby transportowe – najważniejsze informacje

Plomby transportowe – najważniejsze informacje

W transporcie drogowym stosuje się coraz więcej mechanizmów zabezpieczających. Jest to rodzaj ostrożności, który ma chronić interesy zarówno klienta zlecającego przewóz towarów, jak i firmy transportowej. Jednym z takich zabezpieczeń, które są obecnie powszechnie używane, są plomby transportowe – plastikowe, metalowe, linkowe lub naklejkowe. Co warto wiedzieć na ich temat? Kto je zakłada? I przed czym właściwie chronią?

Rola plomby transportowej

Plomby transportowe zakłada się z kilku powodów. Najbardziej powszechnym jest ten, by klient i przewoźnik mieli pewność, że towar nie został podmieniony, zniszczony czy w żaden sposób poddany manipulacjom. Dają one także pewność, że podczas postoju nie doszło do próby kradzieży. Zamontowana plomba najczęściej odstrasza potencjalnych złodziei czy wandali, a tym samym pozwala kierowcom na większy komfort pracy. W dzisiejszych czasach jednak stosuje się je także, by zabezpieczyć się przed nielegalnymi imigrantami.

Kto zakłada plombę?

Plomba może być założona przez osobę zlecającą przewóz, kierowcę, firmę transportową czy inne osoby w jakiś sposób zaangażowane w dostawę. Dlatego też zdarza się, że towar zabezpieczony jest nawet kilkoma plombami. Niezależnie od tego, kto zakłada plombę, kierowca ma obowiązek sprawdzić, czy numer na niej widniejący zgadza się z numerem zapisanym w dokumentach. Jeśli istnieją między nimi rozbieżności, powinien zgłosić ten fakt do dyspozytora. Takie kontrole należy przeprowadzać zarówno przed rozpoczęciem trasy, jak i podczas postojów. Po zakończeniu trasy kierowca powinien po raz ostatni skontrolować jej stan, a następnie pozwolić na to samo osobie, która odbiera towar. Jeśli mimo że plomba była nienaruszona, ładunek został uszkodzony, skradziony czy poddany manipulacjom, ma obowiązek zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.

Czy plomby mogą być zdjęte podczas transportu?

Tak, ale tylko przez uprawnione do tego osoby, np. funkcjonariusza Krajowej Administracji Skarbowej. Jednak taka osoba po zakończeniu kontroli nakłada nowe plomby, a fakt ten zostaje odnotowany w protokole kontroli lub w dokumencie CMR. Taka adnotacja obowiązkowo musi znaleźć się w dokumentach, by kierowca uniknął problemów przy zdawaniu towaru. Jeśli więc funkcjonariusz nie wręczy kierowcy protokołu kontroli, ten powinien o niego poprosić. By mieć pewność, że zerwanie plomby nie nastręczy kłopotów, warto również zrobić zdjęcie podczas zrywania jej przez funkcjonariusza.