Międzynarodowy list przewozowy – co warto wiedzieć?

Międzynarodowy list przewozowy – co warto wiedzieć?

O tym, czym jest list przewozowy i jaką rolę odgrywa on w transporcie towarów, pisaliśmy już w jednym z naszych poprzednich artykułów. Wspominaliśmy także o tym, czym jest konwencja CMR. W dzisiejszym wpisie poruszymy więc kwestię ściśle związaną z dwoma wspomnianymi już zagadnieniami. Co warto wiedzieć na temat międzynarodowego listu przewozowego?

.

Czym jest międzynarodowy list przewozowy?

Wszystkie przewozy przesyłek realizowane poza granice kraju powinny być opatrzone międzynarodowym listem przewozowym nazywanym także CMR. To właśnie na podstawie listu przewozowego służby celne mogą przeprowadzić odpowiednią kontrolę przewożonych ładunków oraz naliczyć właściwe opłaty od wartości towarów. Pamiętajmy jednak, że poza samym listem przewozowym, nadawca przewożonych towarów ma także obowiązek załączyć wszystkie niezbędne dokumenty, które są podstawą realizacji wszelkich formalności celnych.

W związku z tymi obowiązkami, na międzynarodowym liście przewozowym musi być także informacja, że ładunek podlega wspomnianej już konwencji CMR, dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów, o której więcej możecie przeczytać tutaj.

W liście powinny znaleźć się też informacje niezbędne do prawidłowego przewozu towaru, takie jak informacja o zakazie przeładunku, zadeklarowana wartość towarów, koszty, a także informacje na temat ubezpieczenia ładunku.

.

Jak wygląda list CMR?

Międzynarodowy list przewozowy CMR jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy na przewóz ładunku. Zazwyczaj składa się on z trzech egzemplarzy, z czego każdy ma taką samą moc prawna. List przewozowy podpisuje nadawca (nie spedytor) i on też otrzymuje pierwszy egzemplarz listu. Drugi z trzech egzemplarzy towarzyszy przesyłce w czasie transportu, trzeci zaś zatrzymuje przewoźnik.

W międzynarodowym liście przewozowym CMR zawarte są informacje na temat nadawcy, przewoźnika, odbiorcy, przewożonego towaru, miejsca i terminu nadania, przewidywanego miejsca dostawy. Znajdziemy tam też informacje na temat kosztów związanych z przewozem, a także niezbędne do wypełnienia wszelkich formalności celnych instrukcje i dokumenty dla kierowcy.

.

Kto może wprowadzać zmiany w liście przewozowym?

Do wprowadzania zmian w treści międzynarodowego listu przewozowego CMR uprawnione są wszystkie strony, jednak za ewentualne szkody wynikające z podania błędnych, niejasnych lub niezgodnych z prawdą informacji odpowiedzialność ponosi nadawca ładunku.

Co ważne, międzynarodowy list przewozowy CMR wypełnia się zawsze w języku kraju nadania i jest on dokumentem imiennym, nieprzenośnym.

Jeśli szukacie dobrej i sprawdzonej firmy transportowej w Warszawie, zapraszamy na naszą stronę internetową daabs.eu.