Spedycja i transport – Czym się różnią?

Spedycja i transport – Czym się różnią?

Transport i spedycja – te dwa pojęcia często są używane niepoprawnie, a ich prawdziwe znaczenie zaciera się w świadomości ludzi niezorientowanych w specyfice branży. Traktuje się je jako wyrazy równoznaczne, jednak tak naprawdę mają one zupełnie inne znaczenie. Na czym polega ta różnica? Przede wszystkim na zakresie zadań. Poniżej przedstawiamy, co dokładnie kryje się pod tymi pojęciami.

Transport

Ten termin ma stosunkowo wąskie znaczenie. Oznacza po prostu przewóz towarów z jednego punktu do drugiego przy użyciu różnych środków transportu. Dzielimy go na trzy podstawowe rodzaje: lądowy, morski i powietrzny. W przypadku transportu lądowego dalej wprowadza się rozróżnienie na drogowy (który wykorzystuje samochody) oraz oczywiście kolejowy. Powietrzny, jak łatwo się domyślić, odbywa się przy pomocy samolotów, morski natomiast obejmuje przewóz promami i okrętami.

Jeśli istnieje konieczność przemieszczenia ładunków na bardzo duże odległości, z reguły używa się kilku różnych środków transportu – wtedy mamy do czynienia z transportem mieszanym lub inaczej intermodalnym. Dziedzina gospodarki, jaką jest transport, nie obejmuje jednak innych czynności, które mogą wiązać się z przewozem. Wszystkimi dodatkowymi zadaniami z tym związanymi zajmuje się właśnie spedycja.

fotolia.com, #56454386 | Autor: industrieblick

Spedycja

Jakie są owe dodatkowe obowiązki, które znajdują się na głowie spedytora? Są to wszystkie działania związane z organizacją całego procesu przewozu towarów. Chodzi tutaj przede wszystkim o dobór odpowiedniego środka transportu do przewozu danego ładunku oraz kompletowanie całej dokumentacji z nim związanej. Spedycja to więc także zawieranie umów z klientami, wystawianie listów przewozowych czy przygotowywanie towaru do odprawy celnej i nadanie przesyłki. Do obowiązków spedytora należy też ubezpieczenie przewożonego towaru, zadbanie o wynajęcie przestrzeni magazynowej w przypadku, gdy planowana jest przerwa między poszczególnymi etapami podróży, oraz kontakt z innymi firmami, które są zaangażowane w przewóz.

Firma transportowa a spedycyjna

W praktyce oznacza to, że obowiązkiem firmy transportowej jest zapewnienie sprawnego, zgodnego z normami środka transportu oraz przeszkolonego personelu z odpowiednimi uprawnieniami do przewozu różnego typu towarów. Na barkach firmy spedycyjnej ciąży zaś odpowiedzialność za uzyskanie uprawnień na przewóz i jego właściwą organizację. Obecnie istnieje jednak wiele firm, które, tak jak firma Daabs, zajmują się zarówno transportem  i spedycją, a tym samym zapewniają swoim klientom kompleksową obsługę.

Gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla trzeciego pojęcia związanego z branżą zajmującą się przewozem towarów, czyli logistyki? Obowiązki logistyka to również praca przy organizacji przewozu, jednak w zakres jego kompetencji wchodzi też dbanie, by przewóz towarów był jak najbardziej efektywny. Czuwa więc przede wszystkim nad optymalizacją kosztów i czasu dostawy.