Ładunki ponadgabarytowe – Co to jest transport ponadgabarytowy?

Ładunki ponadgabarytowe – Co to jest transport ponadgabarytowy?

Transport ponadgabarytowy, jak nietrudno się domyślić, dotyczy przewozu ładunków dużych lub nienormatywnych. Dlatego też sposób przewozu ładunków ponadgabarytowych jest określony przez specjalne przepisy, dotyczące tego typu przewozów. Czym więc wyróżnia się taki transport i jakie ładunki można przewozić w jego obrębie?

Transport ponadgabarytowy – charakterystyka

Transport ponadgabarytowy, inaczej nazywany również nienormatywnym lub ponadnormatywnym, to transport ładunków ponadgabarytowych, których wymiary przewyższają normy określone w przepisach jako dopuszczalne w przewozie drogowym. Towary takie są więc większe niż następujące wymiary: szerokość – 2,5 m, długość – 16,5 m (naczepa) lub 18,5 m (przyczepa), wysokość 4 m, masa 42 t. W praktyce oznacza to, że wystarczy, by przewożony towar przekraczał wymiary naczepy, by mógł zostać uznany za ładunek ponadgabarytowy.

 

Transport ponadgabarytowy – przepisy

Taki transport jest regulowany przez przepisy, a do jego przewozu niezbędne są specjalne zezwolenia. Jeżeli jest to transport międzynarodowy, pozwolenie na jego przemieszczenie musi wydać każdy kraj, przez który ładunek ponadgabarytowy będzie transportowany.

W każdym z poszczególnych krajów takie zezwolenia wydają określone jednostki administracji publicznej. Na terenie Polski za wydawanie takich pozwoleń odpowiedzialne są, w zależności od rodzaju i czasu zezwolenia, jednostki takie jak: starosta właściwy dla danego obszaru, generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, oraz naczelnik urzędu celnego.

Organ, do którego złożony został wniosek o pozwolenie na transport ponadgabarytowy, musi wydać decyzję w ciągu 14 dni. Podobny czas na wydanie pozwolenia mają również inne kraje europejskie, dlatego warto skontaktować się z firmą transportową co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem transportu.

By uzyskać pozwolenie, należy złożyć wniosek, który powinien zawierać dane dotyczące wnioskodawcy, przewoźnika, nadawcy, terminu przewozu, szczegółowe informacje o pojeździe, a także dokładną datę przejazdu.

Bardzo często, szczególnie w przypadku dużych lub ciężkich ładunków, zezwolenie pozwala na przewóz ładunku wyłącznie nocą, by nie utrudniać ruchu w ciągu dnia innym użytkownikom dróg.

Oprócz uzyskania wymaganych pozwoleń, przewóz towarów ponadnormatywnych wymaga również szczególnych przygotowań, takich jak poprawne oznakowanie pojazdu, którym towar będzie przewożony, a także dokładne zaplanowanie trasy, w tym uwzględnić należy wszystkie informacje dotyczące na przykład wysokości wiaduktów, promienie poszczególnych zakrętów, a nawet wytrzymałość mostów, przez które przejeżdżać będą pojazdy z ładunkiem.

 

Jakie ładunki ponadgabarytowe obejmuje transport?

Wielkości przewożonych towarów w transporcie ponadnormatywnym są bardzo różne, jednak do najczęściej przewożonych w ten sposób towarów należą: ciężkie maszyny i sprzęt budowlany, górniczy, drogowy, rolniczy, elektrownie wiatrowe, magazyny i hale, linie produkcyjne, urządzenia przemysłowe, różnego rodzaju zbiorniki, konstrukcje – na przykład stalowe, a także elementy infrastruktury.