Co to jest sieć dystrybucji?

Co to jest sieć dystrybucji?

Sieć dystrybucji to jedno z ważniejszych pojęć związanych z transportem, spedycją, ale przede wszystkim z logistyką i handlem. Wybór właściwej sieci dystrybucji jest jednym z kluczowych elementów dla przedsiębiorstw handlowych czy produkcyjnych. Czym jest sama dystrybucja i jakie sieci dystrybucji rozróżniamy?

 

Dystrybucja – co to takiego?

Dystrybucja to sposób przemieszczania towarów z miejsca ich wytworzenia i sprzedaży do miejsc ich użytkowania – konsumpcyjnych lub produkcyjnych. Jest to działalność, której celem jest zaspokajanie potrzeb nabywcom, a jednocześnie zapewnianie zysków przedsiębiorstwom.

Aby zapewnić sobie zyski, przedsiębiorcy muszą nie tylko wyprodukować towary najwyższej jakości, ale przede wszystkim znaleźć sposób na jak najszybszą i jak najlepszą dostawę ich do klienta lub do miejsc, w których może on towary bezpośrednio nabyć, w odpowiadającym im czasie, cenie i na uzgodnionych wcześniej warunkach.

 .

Czym jest sieć dystrybucji?

Sama dystrybucja zgodnie z definicją to sposób na pokonanie różnego rodzaju barier – czasowych, przestrzennych, asortymentowych, informacyjnych – na skutek dostarczenia towarów do ich odbiorców. Dlatego tak ważny dla każdego przedsiębiorstwa jest wybór odpowiedniej sieci dystrybucji.

Sieć dystrybucji jest grupą współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, które realizują dostawy od dostawców do wielu odbiorców. Inaczej mówiąc – sieć dystrybucji to zbiór firm zależnych od siebie, które biorą udział w procesie dostarczania towarów i usług do ich nabywców.

 

Rodzaje sieci dystrybucji

Sieci dystrybucji możemy podzielić na dwa rodzaje – bezpośrednie i pośrednie. W pierwszej z nich to producent sam realizuje proces dystrybucji, bez angażowania i pomocy podmiotów trzecich.

Natomiast w pośredniej sieci dystrybucji udział biorą wyspecjalizowani w tej dziedzinie pośrednicy.

To jednak niejedyny podział sieci dystrybucji. Oprócz rozróżnienia na modele pośrednie i bezpośrednie podzielić je możemy również na sieci zdecentralizowane, w których towary produkowane są masowo, a następnie dostarczane z wykorzystaniem składów lub centrów dystrybucji pośredników do klientów, oraz sieci scentralizowane, w których towary znajdują się w jednym centrum dystrybucji, z którego obsługiwani są klienci.

Odpowiednie zaprojektowanie sieci dystrybucji zależy przede wszystkim od konkretnego przedsiębiorstwa. Dlatego oprócz podstawowych rodzajów sieci dystrybucji, spotkać możemy także modele hybrydowe, które łączą w sobie cechy różnych modeli.

Wybór właściwej sieci dystrybucji jest często decyzją strategiczną i niesie za sobą długoterminowe konsekwencji, dlatego jest on jednym z kluczowych elementów powodzenia firmy.