Transport żywności – wymagania cz. I

Transport żywności – wymagania cz. I

Transport żywności zdecydowanie różni się od transportu innych towarów. Jest on swojego rodzaju wyzwanie logistycznych, bo zależy od niego zdrowie konsumentów. Presja czasu i określone wymagania prawne dotyczące jakości sprawiają, że ten rodzaj transportu może stanowić wyzwanie dla firm oferujących usługi transportowe. Jakim przepisom muszą się podporządkować?

Ze względu na specyficzne warunki i obszerność zasad zdecydowaliśmy się podzielić ten artykuł na dwie części, by jak najlepiej przedstawić wymagania obowiązujące firmy transportujące żywność. W dzisiejszym wpisie przedstawimy jakie przepisy regulują transport żywności i kto odpowiada za świeżość i jakość przewożonych towarów.

Jakie przepisy regulują transport żywności?

Firma, która oferuje usługi spedycyjne i chcąca przewozić żywność musi spełniać szereg wymagań prawnych, które zostały określone w między innymi następujących rozporządzeniach:

  • Ustawie z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dn. 28 stycznia 2002 r., które ustala ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,
  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
  • Umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), przyjętej w Genewie dnia 1 września 1970 r. (znowelizowany tekst umowy wszedł w życie w Polsce dnia 14 maja 2015 r.).

Co więcej, transport artykułów spożywczych wymaga także uzyskania określonych zezwoleń potwierdzonych przepisami prawa z Inspekcji Weterynaryjnej i/lub Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Przepisy te dotyczą przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność związaną z łańcuchem produktów zwierzęcych.

Wszystkie firmy zajmujące się przewożeniem żywności muszą także wdrożyć zasady systemu HACCP – czyli Systemy Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności, a także określenie metod ograniczania tych zagrożeń i ustalenie działań naprawczych.

 

Jak przewozić żywność?

Artykuły spożywcze przewożone są zazwyczaj z wykorzystaniem transportu drogowego, szczególnie ze względu na dobrą mobilność. Oczywiście w tym wypadku bardzo ważny jest też odpowiedni dobór środka transportu i opakowań produktów, które powinny być adekwatne do właściwości i cech towarów, które będą przewożone. W kolejnej części artykułu przedstawimy, jak powinno się przewozić konkretne grupy artykułów spożywczych, bo każde z nich kierują się innymi zasadami.

Kto odpowiada za jakość przewożonych produktów?

Odpowiedzialność za przewożoną żywność ponosi przewoźnik, choć nie jest on właścicielem przewożonych produktów. W przypadku komplikacji i zaniedbań może zostać on obarczony konsekwencjami, również wtedy, gdy towar zostanie już sprzedany.

Napisz komentarz

Twój adres Email nie zostanie opublikowany.