Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego – co warto wiedzieć?

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego – co warto wiedzieć?

Już jakiś czas temu, bo 30 listopada 2017 ruszył Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Czym jest KREPTD, czego dotyczy i co warto na ten temat wiedzieć? Tego dowiecie się z dzisiejszego artykułu. Zapraszamy do lektury!

.

KREPTD – co to takiego?

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego prowadzony jest przez Głównego Inspektora Transportu drogowego i jest to elektroniczna baza danych, w której znajdziemy informacje o przedsiębiorcach transportu drogowego i jest połączona z ogólnoeuropejską bazą danych European Register of Road Transport Undertakings (ERRU). Rejestr polski stanowi więc część wspomnianego już systemu europejskiego ERRU.

.

Z czego składa się KREPTD?

KREPTD składa się z 3 ewidencji, do których należą:

1. Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – znajdziemy tam wszelkie informacje na temat wydania, cofnięcia, zawieszenia, zmian w zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowych na przewóz.

2. Ewidencja poważnych naruszeń drogowych, takich jak nałożone kary za przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu, brak tachometrów, brak aktualnych badań technicznych pojazdów.

3. Ewidencja osób uznanych za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji. Ten punkt dotyczy między innymi przedsiębiorców lub zarządzających transportem w państwach należących do Unii Europejski, na przykład za naruszenie prawa wspólnotowego lub inne przestępstwa.

.

Kto ma dostęp do informacji zawartych w rejestrze KREPTD?

Większość danych zawartych w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego dostępna jest jawnie, publicznie i bezpłatnie, co oznacza, że każdy ma do nich dostęp. Wśród tych danych znajdują się: firma i adres siedziby przedsiębiorcy, numery REGON i NIP, rodzaj posiadanych zezwoleń, liczba pojazdów objętych zezwoleniami, numer seryjny licencji wspólnotowej, status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, imię i nazwisko prawnego przedstawiciela przedsiębiorcy.

Dane podlegające ochronie dotyczą imion i nazwisk osób zarządzających transportem, daty i miejsca ich urodzenia oraz miejsce zamieszkania, mogą być one jednak udostępniane na wniosek organów administracji państwowej lub samorządowej.

.

Dlaczego powstał KREPTD?

Założeniem rejestru jest uzyskanie aktualnej i kompletnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej. Pozwoli on na wiarygodną ocenę przedsiębiorcy przez potencjalnego klienta, a także umożliwia sprawną wymianę informacji na temat przedsiębiorców transportu drogowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jego uruchomienie wynika z obowiązku nałożonego na wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dn. 21 października 2009 roku ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Europie.

Napisz komentarz

Twój adres Email nie zostanie opublikowany.