Co to jest konwencja CMR?

Co to jest konwencja CMR?

Jedną z podstawowych regulacji prawnych dotyczących transportu jest CMR, czyli Konwencja o umowie międzynarodowej przewozu drogowego towarów. Dlatego też, jeżeli chcemy bliżej zapoznać się z tym, czym zajmuje się transport i spedycja, musimy dowiedzieć się, co zawarte jest w wymienionej konwencji i jakich dziedzin transportu ona dotyczy. Zapraszamy do lektury.

 

Czego dotyczy CMR?

Konwencja CMR, czyli konwencja o umowie międzynarodowej przewozu drogowego towarów została podpisana w 1956 roku w Genewie. Jak wspominaliśmy już we wstępie, jest to jedna z podstawowych regulacji prawnych dotyczących transportu, ponieważ obowiązuje ona w przypadku zarobkowego transportu drogowego towarów w relacjach międzynarodowych. Należy jednak pamiętać, że ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce nadania i miejsce przeznaczenia (miejsce docelowe) znajdują się w dwóch różnych krajach, a co najmniej jeden z nich jest stroną konwencji CMR.

Warto także zauważyć, że przy stosowaniu tej konwencji przewoźnik odpowiada za czynności podejmowane przez swoich pracowników i jest za nie tak samo odpowiedzialny, jak jego pracownicy.

Co jest podstawą konwencji CMR?

Podstawą konwencji CMR jest list przewozowy. Więcej na temat tego, jak powinien wyglądać i jakie informacje powinien zawierać, możecie przeczytać w naszym poprzednim wpisie, który znajduje się tutaj.

List przewozowy wydawany jest zawsze w co najmniej trzech jednobrzmiących egzemplarzach o takiej samej mocy prawnej. W skład listu przewozowego CMR wchodzi wiele niezbędnych danych dotyczących przewozu towarów, musi się na nim znajdować także pieczęć przewoźnika oraz nadawcy. Jeżeli towar ma być przewożony w kilku pojazdach lub mają być przewożone różne partie towarów, zarówno nadawca, jak i przewoźnik mogą wymagać wystawienia takiej liczby listów przewozowych, ile jest pojazdów lub partii towaru.

Jakiekolwiek nieprawidłowości w liście przewozowym lub jego utrata nie wpływają na ważność umowy przewozu, a co za tym idzie, nadal podlega ona przepisom.

Kiedy konwencja CMR ma zastosowanie?

Warunkiem stosowania konwencji CMR jest przewóz międzynarodowy, nawet wówczas, gdy towar nie przekroczył granicy kraju nadawcy – na przykład został wcześniej skradziony. Ponadto konwencję tą stosuje się tylko w przypadku odpłatnego przewozu towarów, niezależnie od rodzaju wynagrodzenia dla przewoźnika. Pamiętajmy także, że dotyczy ona tylko przewozu drogowego, nawet jeśli faktyczny przewóz nastąpił innym środkiem transportu – tutaj bierze się pod uwagę środek transportu, na który umówiły się strony.

Konwencji CMR nie stosujemy w przypadku umów spedycji, czyli wówczas, gdy strona nie działa jako przewoźnik, lecz jako spedytor, co jest możliwe tylko wtedy, kiedy w wyraźny sposób zobowiązuje się do zorganizowania przewozu. Podstawą rozróżnienia umowy spedycji i umowy przewozu jest jej treść, jednak bardzo często pojawia się problem z rozróżnieniem tych dwóch rodzajów umów.

Ponadto konwencja CMR nie znajduje zastosowania w przypadku przewozu przesyłek pocztowych, zwłok oraz przewozów rzeczy przesiedlenia.

Napisz komentarz

Twój adres Email nie zostanie opublikowany.